Ośrodek Szkolenia Kierowców "PERFECT"
został założony w 2002 roku przez ludzi, którzy wykonywany przez siebie zawód traktują z wielką pasją i zaangażowaniem. Od początku naszego istnienia kandydatom na kierowców kładziemy głównie nacisk na solidne przygotowanie przyszłych uczestników ruchu drogowego. Do współpracy zaprosiliśmy kadrę młodych, energicznych i wykwalifikowanych instruktorów - wykładowców. Ich gruntowne wykształcenie, doskonała znajomość przepisów ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdem, wsparte bogatym i nowoczesnym wyposażeniem ośrodka, gwarantują rzetelne przygotowanie do zdania egzaminu i uzyskania prawa jazdy przyszłych kierowców.

Udział w prowadzonych przez nas szkoleniach gwarantuje doskonałe przygotowanie
merytoryczne i praktyczne do egzaminów państwowych.

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż pierwsze kroki w zdobywaniu umiejętności kierowania pojazdem mogą być stresujące. Dlatego też każdego kursanta traktujemy w sposób indywidualny. Staramy się dostosować do jego potrzeb i oczekiwań.

Naszym celem jest, aby przyszli kierowcy kończący naukę w naszym ośrodku, zdobyli kompleksowe umiejętności w zakresie:

  • obsługi pojazdu mechanicznego,
  • poprawnej techniki kierowania pojazdem mechanicznym,
  • znajomości obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
  • zachowania się w różnych sytuacjach drogowych,
  • zasad udzielania pierwszej pomocy.

Prowadzimy kursy obejmujące cały niezbędny zakres materiału oraz lekcje dodatkowe.
Uczymy więcej, niż inne szkoły, ponieważ na drogach najważniejsza jest szeroka znajomość tematu, swoboda poruszania się w przepisach oraz praktyczna umiejętność jazdy.
Każdy kurs kończy egzamin wewnętrzny - identyczny, jak egzamin państwowy.

Naszym nadrzędnym celem jest - nauka bezpiecznej jazdy

----------------------------------------------------------------------------------------


Jako firma propagujemy również uprawianie sportu

wspierając dwie drużyny piłkarskie:

  1. Płomień Zmiennica - w obecnym sezonie walczy w "A" klasie

  2. Prawko-Perfect - w obecnym sezonie zdobyła Mistrzostwo I ligi SKALH w Krośnie !!!

Nakręceni sportową pasją!